Look Inside

Sharirik Gatividhi Aur Swasthay (BA -II New Syllabus ) 3rd Semester

“यूनिट1 :स्वास्थ्यऔरस्वास्थ्यशिक्षा
1 .स्वास्थयकीअवधारणा
2.स्वस्थ्यऔरस्वस्थ्यशिक्षाकाअर्थतथापरिभषा
3 .स्वास्थयशिक्षाकेध्येयतथाउद्देश्य
4 .स्वास्थ्यऔरशारीरिकदुरुस्ती(फिटनेस)
5 .विश्वस्वास्थयसंघठन(WHO)तथायूनिशाफ़(UNICEF )
6 .स्वास्थयकेविभिन्नआयाममेंशारीरिकगतिविधिकीभूमिका

यूनिट2 :आहारऔरपोषण
7 .संतुलितआहार
8.भोजनकोप्रभावितकरनेवालेकारक
9.संतुलितआहारकेत्वतोवकार्य
10 .पोषणहारटिप्स
11 .शाकाहारीबनाममांसाहारीभोजन
यूनिट3 .अंग-विन्यास
12 .अंग-विन्यास:अंगविन्यासकीअवधरणा
13 .अंग-विन्यासकामहत्व
14 .कमजोरअंग-विन्यासकेकारन
15 .अंगविन्यासीयविरूपताकेप्रकार,इनकेकारणतथासावधानियाँ
16 .प्राथमिकउपचार
17 .प्राथमिकउपचारकेसामान्यसिद्धांत
18.विभिन्नआपातकालीनइस्थितियोंमेंप्राथमिकउपचारकेसामान्यउपाये

यूनिट4 :
19 .व्यायमऔरजीवनशैलीरोग
20 .व्यायामऔरमोटापा
21 .व्यायमऔरह्रदयरोग
22 .व्यायमऔरमधुमेह”

250.00

Author

Dr. Sunil Dabas, Dr. Rakesh Dabas

Binding

paperback

Edition

First

Publishing year

2019

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sharirik Gatividhi Aur Swasthay (BA -II New Syllabus ) 3rd Semester”

Your email address will not be published. Required fields are marked *